IE Warning
DİKKAT! BROWSER'INIZ ESKİ...!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Ahmet Reyiz YILMAZ

ESERLER

Türk ve Osmanlı varlıklarının Türk kültür hayatına geri kazanımı için İsrail'de çalışmalar yapmıştır. Bu çerçevede Kudüs, Beersheva ve Tiberia Türk şehitliklerinin yapımı ile beraber Yafo şehrinde 1917 yılında Osmanlı Hükümet binası olarak kullanılırken İngilizler tarafından yıkılmış olan tarihi binanın restoresini yaparak eski hali ile müze olarak hizmete girmesini sağlamıştır. İsrail-Filistin barışına destek sağlamak amacı ile Kudüs şehrine bağlı, yarısı Müslüman Filistinli diğer yarısı ise İsrailli Yahudi sporculardan oluşan bir futbol kulübünün kurulmasına sponsorluk ve öncülük etmiştir. Medeniyetler barışına katkı vermesi amacı ile Türk-İslam davasının doğru zeminde yeniden anlaşılabilmesinin vazgeçilmez bir unsur olduğu düşüncesi ile Bir İbrahim Kavgası Türk-İslam Davası adlı eseri kaleme almıştır. Evli ve dört çocuk babası olan Ahmet Reyiz YILMAZ ileri düzeyde İngilizce ve İbranice bilmektedir.post format

Bir İbrahim Kavgası / Türk - İslam Davası

İçindekiler

Aziz Türk Milleti, Kutlu Türk Gençliği; Sen İbrahim soyu ve onun neslisin. Atan İbrahim, yüce Allah ile bugün üzerinde oturduğun bu topraklar ve daha fazlası için 4000 yıl önce Türk-İslam sözleşmesini yapmıştır. Yüce Allah bu toprakların sonsuza kadar İbrahim nesli Türklerin olacağının sözünü vermiştir. Bilki Allah vaadinden asla dönmez. O halde ne atanı ne de onun nesli ve züriyeti olduğunu sankın unutma! Sana verilen ve 4 kitaba mazhar olan bu büyük mülk ve mirasa sonsuza dek sahip çık ve onu koru. Bu kutsi şuur her daim senden önceki devlet büyüklerinin görevi olduğu gibi seninde asli vazifen olsun.
Ahmet Reyiz YILMAZ

Temeli olmayan fikirler çökmeye mahkumdur. Yalanlar üzerine oturan fikirlerle bir dünya inşa edemezsiniz. Eğer böyle bir fikir mutlak doğrulara dayanıyorsa bilin ki kökü toprakta fırlamaya hazır bir filizdir. Böylesi fikirler siz yeryüzünde olsanız yada olmasanız da her daim kudretli ve koca bir çınar olmaya muktedirdir
Ahmet Reyiz YILMAZ


1. Giriş
2. Türk İslam Üzerine
3. Müslüman Tabiri
4. Oğuz Kağan(Destandan)
5. Paris Elyazması
6. Melkisedek-Zülkarneyn ve Oğuz Kağan
7. Kahin (Kağan) Melkisedek ve Oğuz Kağan Arasındaki Benzerlikler
8. Türklerde Kağan ve İsrailoğulları’nda Kahin/Kohen Kelimesi
9. Türklerde Putperestlik Dönemi
10. İslam’ı Anlamak
11. Rum Kimdir? Anadolu, Rum ve Vaat
12. Tarihin Nuh Sıfırlaması, Yafes Soyu Türkler ve Anayurt Mezopotamya
13. İslam’da Cudi Dağı ve Türk Yurdu Sümer
14. İlk Devlet Sümer’e Bir Bakış
15. Uzman Görüşleri ile Sümer-Türk İlişkisi
16. Sümerler ve Türkçe
17. Allah Katında Din, İbrahim’in Dini Olan İslam’dır
18. Hz. İbrahim ve İslam
19. Hazar Türk Yahudi Kağanlığı ve İsrailoğulları (Ashkenazim)
20. İbrahim Nesli Türk Topraklarında Musa Sonrası İslam Anlatısı
21. Hz. Musa Alevi/Levi Bir Türktür
22. Halevi/Alevi/Levi Adı Hz. Ali Öncesine Uzanmaktadır
23. Etimolojik Açıdan Halevi/Alevi/Levi İlişkisi
24. Millet-i İbrahim ve Türkün Soyağacı
25. Türk Milletinin Boyları Hakkında Söz
26. Sümer Türkmen İlişkisi
27. Anadolu’da İbrani Türkleri
28. Ben-i İshak (İshakoğulları/Osmanlı ) Anadolu Türkleri
29. Hz. İbrahim ve Keldaniler
30. Hud/Eber Peygamber
31. Kureyş Kabilesinin Türklüğü, Ben-i Kureyş
32. Kabe’nin Sahibi Türklerdir
33. Hz. Peygamberin Hadislerinde Kanturanoğulları ve Türkler
34. Hz. İbrahim’in Dini İslam’dır
35. Hz. İbrahim ve Kurban Mesajı
36. Hem Müslüman Türkler Hem de İsrailoğulları Kendilerine Vaat Edilen Topraklara Ulaşmışlardır
37. Hz. İbrahim ve Soyunun Türklüğünün Gizlenmesi
38. Hazar Yahudileri (Kevin Alan Brook) Yahudi Hazarların Ortaya Çıkışı ile İlgili Efsaneler
39. İbrahim Peygamber’in Türklüğü Ne İfade Ediyor
40. İsrailoğulları’nın Payı Kenan Toprağı
41. Kuran’a Göre İsrail Toprakları Legaldir
42. Musa ve Yeşu’dan Sonra İsrail’in Durumu
43. İbrahim Soyuna Verilen Büyük Miras ile İsrailoğulları Arasında Ortaya Çıkan Temel Engeller
44. İbrahim Milleti ve Büyük Mirasın Sahibi Müslüman Türkler
45. Kenan Toprakları
46. Amor ya da Amurru Toprakları
47. Ken Toprakları
48. Keniz Toprakları
49. Hitit Toprakları
50. Miras Şartlarının İslam Ehli Türkler Tarafından Sağlanması
51. İbrahim Soyuna Bırakılan Topraklar Müslüman Türk Topraklarıdır
52. Nebi İbrahim’in Hicret Yolundaki Gizem: Türk’ün Bayrağı